VILKA VI ÄR

Götlunda CNC Teknik AB
Boagärdet
549 91 Tidan
0500-47 00 30

Vår webbplatsadress är: www.gotlundacnc.se

 

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Det är viktigt för Götlunda CNC Teknik AB att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av Götlunda CNC Teknik AB.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig när du handlat av Götlunda CNC Teknik AB, när du handlar samt när du interagerar med oss på något annat sätt (exempelvis via vår kundtjänst eller kontaktformulär).
Du kan även ge oss tillgång till uppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress)

Vi samlar även in information om dig när du besöker gotlunda.cnc eller när du interagerar med oss på andra sätt.  Götlunda CNC Teknik AB bearbetar information såsom:

 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information)
 • Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara)
 • Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på)
 • Preferenser och beteende
 

COOKIE-FILER

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk.  Götlunda CNC Teknik AB använder sig av cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information och relevanta erbjudanden. En cookie berättar även för oss om du har besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du har besökt.

Läs mer under Cookie policy .

I din webbläsare kan du välja ett alternativ som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i din webbläsare.

 

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

SYFTE GÄLLANDE INSAMLING OCH BEARBETNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi bearbetar dina personuppgifter för olika syften. Götlunda CNC Teknik AB bearbetar dina personuppgifter för att:

Administrera dina inköp, vilket innefattar:

 • Leverera dina inköp hos Götlunda CNC Teknik AB till den adress du anger
 • Administrera ditt köp om du har valt att betala med faktura
 • Tillhandahålla orderkännande

Tillhandahålla en personlig upplevelse (profilering) genom att:

 • Skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • Anpassa din upplevelse på Götlunda CNC Teknik AB utifrån ditt beteende och dina preferenser
 • Tillhandahålla en personlig upplevelse vad gäller våra tjänster, förmåner och erbjudanden

Förbättra vår kommunikation, våra produkter och tjänster:

 • Hantering av kundtjänstärenden och/eller reklamationer
 • Identifiera trender genom att samla in data för statistiska ändamål

Hantera och administrera dina uppgifter genom att:

 • Se till att våra kundregister uppdateras med aktuell adress
 

RÄTTSLIG GRUND GÄLLANDE BEARBETNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 Götlunda CNC Teknik AB baserar sin bearbetning av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

 • Vi bearbetar dina personuppgifter för att fullgöra köpeavtalet med dig som kund. Baserat på denna rättsliga grund bearbetar vi information såsom dina inköp och hur du interagerar med vår kundservice.
 • En del av den bearbetning av personuppgifter vi utför baseras på ett legitimt intresse. Detta gäller exempelvis de uppgifter vi bearbetar för att skicka ut personliga erbjudanden samt för att genomföra en begränsad segmentering av kunder. Detta innefattar en bearbetning och analys av din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt agerande på gotlundacnc.se för att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att förbättra våra erbjudanden.
 • I vissa fall kan Götlunda CNC Teknik AB ha en juridisk skyldighet att bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis information om ditt köp för uppfylla krav i enlighet med Bokföringslagen och Konsumentköplagen.
 • Götlunda CNC Teknik AB bearbetar även dina personuppgifter utifrån ditt medgivande. Detta inkluderar marknadsföring såsom direktmarknadsföring, nyhetsbrev och kundundersökningar.

Observera: Du är aldrig skyldig att ge oss tillgång till dina personuppgifter, men om du inte ger oss tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte att kunna efterleva vårt avtal eller efterleva våra åtaganden i förhållande till dig.

 

UNDER HUR LÅNG TID LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer aldrig att bearbeta dina personuppgifter under en period som är längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, regelverk, praxis eller statliga beslut. Exempelvis kan uppgifter komma att lagras längre om så krävs i enlighet med Konsumentköplagen eller Bokföringslagen. Personuppgifter lagras och bearbetas i  Götlunda CNC Teknik AB’s IT-system.

 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information gällande vilka personuppgifter vi bearbetar rörande dig samt även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har du rätt att se till att ofullständiga personuppgifter blir fullständiga.

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter när det gäller exempelvis direktmarknadsföring eller profilering, eller om bearbetningen är baserad på vårt legitima intresse.

Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och direktmarknadsföring.

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av Götlunda CNC Teknik AB i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls gratis. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller Götlunda CNC Teknik AB sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden.

Om du har några klagomål gällande vår bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till den svenska Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar  Götlunda CNC Teknik AB’s hantering av personuppgifter.

 

KONTAKTINFORMATION

Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss angående vår bearbetning av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta  Götlunda CNC Teknik AB på info@gotlundacnc.se.

Denna information gällande bearbetning av personuppgifter sammanställdes av  Götlunda CNC Teknik AB den 17 Juni 2019.